Xeral :: Accesibilidade

Logotipos de uso de HTML  e CSS válidos e cumprimento de accesibilidade nivel AAInternet creouse coma unha rede universal de adquisición e tratamento da información. Sen embargo, tamén pode supoñer unha barreira para os cidadáns con algún tipo de discapacidade.

É por iso que dende o Mar de Laxe tentamos eliminar, na medida do posible, as barreiras máis comúns coas que se atopan os internautas de idade, con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais ou cognitivas á hora de acceder ao universo web.

Durante o proceso de creación e deseño da nosa web tivéronse en conta as Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG), para que todos os usuarios, independentemente das circunstancias e dos dispositivos involucrados á hora de acceder á información, poidan acceder aos contidos da nosa páxina.

O formato do contido da web segue o estándar recomendado polo W3C, os elementos que constitúen o contido seguen as pautas marcadas polo nivel de prioridade AA das Directrices de Accesibilidade para Contido Web do W3C e as follas de estilo (CSS) para asignar os formatos de presentación dos contidos seguen tamén o estándar da W3C.


Teclas de Acceso Rápido

Para facilitar as condicións de navegación pola web, a continuación indicamos as teclas de acceso directo aos menús principais.

Alt + l: Galego
Alt + x: Mardelaxe
Alt + b: Rutas guiadas
Alt + m: Tradicións
Alt + k: A Lonxa
Alt + h: A Confraría
Alt + z: A Aula do Mar
Alt + u: Memoria Antiga
Alt + d: Comunidades pesqueiras
Alt + p: O Libro Azul da Pesca
Alt + r: Visita virtual
Alt + l: Novas
Alt + 2: Que ver
Alt + 3: Hostalaría
Alt + 4: Ligazóns
Alt + 5: O tempo
Alt + 6: Correo electrónico
Alt + 7: Accesibilidade
Alt + 8: Aviso legal